Wet Financieel Toezicht

Door de Autoriteit Financiële Markten is aan Axi-Plan Adviesgroep B.V. een vergunning verleend onder nummer 12007907 op 6 oktober 2006.

Sinds 1 januari 2007 is de Wet Financieel Toezicht van kracht. Deze wet regelt het verlenen van vergunningen aan en het toezicht op financiële dienstverleners.

De vergunninghouder moet onder andere voldoen aan minimale opleidingseisen, het op peil houden van kennis door middel van bijscholingstrajecten, een integere bedrijfsvoering erop nahouden en aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Verzekeringen. Verder dient men voor het kantoor een adequate beroepaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Zaken waaraan Axi-Plan Adviesgroep voldoet.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.