Miljoenennota - Belastingen. Wat verandert er?

Altijd een belangrijk punt voor ondernemers: de fiscale veranderingen. Want die bepalen welke mogelijkheden u heeft met uw bedrijf en hebben gevolgen voor uw inkomen. Wat zijn voor ondernemers de belangrijkste veranderingen in de belastingen?

zakenman aan het werk in zijn kantoor met zijn rekenmachine
Nieuws
Datum: 22-09-2021

Vennootschapsbelasting (VPB)

Tarieven en bedragen. Dit jaar (2021) vallen winsten tot € 245.000 onder het lage 15%-tarief in de vennootschapsbelasting (VPB). Voor 2022 gaat dat gelden voor winsten tot € 395.000. Voor winsten boven dit grensbedrag blijft het hoge tarief staan op 25%.
Voorwaartse verliesverrekening VPB. Bv’s kunnen verliezen in een boekjaar nu nog tot zes boekjaren vooruit verrekenen met de winst. Die maximumtermijn vervalt en wordt dus onbeperkt. Tegelijk komt er een beperking. Verliezen tot € 1 miljoen zijn altijd te verrekenen, maar boven die grens mag de onderneming nog maar 50% van het verlies meerekenen.

Ondernemers voor de IB

Zelfstandigenaftrek gaat in 2022 verder omlaag van € 6.670 naar € 6.310.
Box 1 Inkomstenbelasting. Het tarief daalt licht van 37,1% in 2021 naar 37,07% in 2022. Het hoogste tarief van 49,5% verandert niet.

Vrijstelling voor bepaalde corona-subsidies

In het Belastingplan 2021 zijn vrijstellingen opgenomen voor de ontvangen bedragen in het kader van de Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 en de Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19. Per 1 oktober worden deze generieke steunmaatregelen beëindigd. Maar bepaalde ondernemers kunnen wel corona-subsidies ontvangen. Het gaat om de Subsidie vaste lastenfinanciering COVID19 en de Subsidie financiering vaste laten startende MKB-ondernemingen COVID-19. Deze subsidies zijn vrijgesteld van winstbelasting.

Verlegging heffingsmoment aandelenoptierechten

Het uitreiken van aandelenoptierechten is een vorm van loon. Op het moment dat een werknemer zijn aandelenoptierecht inruilt voor aandelen van de onderneming moet u als werkgever loonheffingen inhouden en afdragen. Start-ups hebben daarvoor niet altijd voldoende geld in kas is. Het heffingsmoment over de aandelenoptierechten mag daarom ook verlegd worden naar het moment waarop de verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. Pas op dat moment neemt u de waarde in het economische verkeer van de aandelen als loon in aanmerking.

Zvw

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor werknemers daalt van 7% in 2021 naar 6,7% in 2022. De verlaging geldt ook voor dga’s.

Premie arbeidsongeschiktheidsfonds

Kleine werkgevers betalen vanaf 1 januari 2022 een lagere arbeidsongeschiktheidsfondspremie (Aof) dan grote werkgevers. De premie daalt voor kleine werkgevers met ongeveer 1,0%-punt en stijgt met 1,0%-punt voor de grote werkgevers. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt daardoor beter te dragen en de drempel om iemand een vast contract aan te bieden wordt lager.

Bijtelling

De bijtelling voor het privégebruik van een nieuwe elektrische auto van de zaak stijgt in 2022 van 12 naar 16%. Deze verhoging geldt voor de eerste 35.000 euro van de cataloguswaarde van de auto. Is de cataloguswaarde hoger? Dan geldt voor het overige bedrag hetzelfde tarief als voor niet-elektrische auto’s, namelijk: 22%.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.